PERSONDATAPOLITIK HOS JØRGEN LARSEN A/S

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Jørgen Larsen A/S.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante og gældende lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalings oplysninger.

Jørgen Larsen A/S indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

– Ved afgivelse produktionsordre til os.

– Tegninger/dokumentation til installationer i nybyg/ombygning mm.

– Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

– Besøger vores hjemmeside

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på https://jlhaslev.dk er Janni Lindholm-Larsen Bækvej 9B – 4690 Haslev.
Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet minimum 5 år efter du har modtaget din vare eller ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores Lønsystem hos Visma/dataløn, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som bruges til lønafregning opbevares hos Visma/dataløn.

Vi har vores produktions & økonomisystem hos Admind og Ordrestyring, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser til os vedr. tilbud/ordre opbevares hos Jørgen Larsen A/S.

Tegninger/dokumentation til installationer i nybyg/ombygning gemmes i 10 år.

Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside, vil blive opbevaret i I-strategi ApS datacentre.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandler, hvilket er vores og din garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

• At få adgang til og få ændret dine persondata

• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til jl@jlhaslev.dk